Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Priorytetowo traktujemy poufność danych i ochronę prywatności naszych Użytkowników. Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu www.telemedi.co prowadzonego przez Telmedicin sp. z o.o. („Telmedicin”)

Przetwarzając dane Użytkowników kierujemy się następującymi zasadami:

 1. nie zbieramy więcej informacji niż jest nam potrzebne do świadczenia Usług;

 2. nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności;

 3. nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne;

 4. nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

 

 

Kim jesteśmy?

Telmedicin jest administratorem danych osobowych Użytkowników pozyskanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu www.telemedi.co.

 

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane osobowe?

 • Jeśli odwiedzając stronę www.telemedi.co nie zdecydujesz się założyć konta w serwisie lub skontaktować się z nami poprzez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie internetowej, wówczas nie przetwarzamy żadnych informacji na Twój temat, z wyjątkiem adresu IP. Utrwalenie Twojego adresu IP jest niezbędne ze względów technicznych związanych z administrowaniem naszymi serwerami. Twój adres IP zostanie wykorzystany przez nas również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz się ze stronami Telmedicin). Nie jesteśmy jednak w stanie zidentyfikować Cię na podstawie samego adresu IP.

 • Dane zbierane podawane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie www.telemedi.co są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu komunikacji z Tobą. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Twojego zapytania.

 • Dane osobowe, które podajesz w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu konta w serwisie www.telemedi.co będą przetwarzane w celu założenia Twojego profilu, organizowania wymiany informacji między Tobą a Telmedicin oraz innymi użytkownikami serwisu na zasadach określonych w Regulaminie, a także – w przypadku, jeśli złożysz reklamację – w celu ich rozpatrywania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta z Telmedicin umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Odmowa ich podania lub podanie danych nieprawidłowych uniemożliwi korzystanie z usług Telmedicin.

 • Dane osobowe, które pozyskujemy w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług telemedycznych będą przetwarzane w celu wykonywania zawartej z Tobą umowy oraz w celu wypełnienia ciążącego na Telmedicin obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta z Telmedicin umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingowym. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, związany z reklamą naszych usług.

 • Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie praw Telmedicin w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 • Jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym usuniemy niezwłocznie po rozwiązaniu Twojej sprawy.

 • Jeżeli zdecydujesz się założyć konto w serwisie www.telemedi.co będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez cały okres korzystania z naszego serwisu oraz – po usunięciu Twojego konta – przez okres przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem przez Ciebie z portalu określony w przepisach prawa.

 • Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z usług telemedycznych będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe pozyskane w związku z udzielaniem świadczeń telemedycznych przez określonych w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta okres archiwizacji dokumentacji medycznej. Po jego upływie Twoje dane zostaną usunięte.

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, jednak nie dłużej niż do momentu usunięcia Twojego konta z portalu.

 

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

 • Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, które dotyczą Twojej osoby oraz nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim w przypadkach innych niż wymienione poniżej, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę lub ujawnienie danych będzie konieczne ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny.

 • Nie ujawnimy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będą zapewnione odpowiednie standardy ochrony danych.

 • Przekazane nam przez Ciebie w związku z korzystaniem z usługi serwisu www.telemedi.co informacje możemy jednak ujawnić:

 

     1. podmiotom obsługującym płatności za nasze usługi w celu obsługi i realizacji płatności za usługi, z których korzystasz;

     2. dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystywane są do świadczenia usług przez Telmedicin;

     3. podmiotom świadczącym usługi niezbędne do przesłania informacji transakcyjnych i produktowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS w stopniu, w jakim ujawnienie jest niezbędne do zautomatyzowania, uproszczenia i przeanalizowania tych procesów;

     4. zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe w stopniu w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do świadczenia tych usług na naszą rzecz;

     5. doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Telmedicin w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

     6. organom administracji rządowej oraz wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jeżeli będzie to wymagane prawem. Każdorazowo dołożymy starań, by przedstawiciele wymienionych organów zwrócili się żądaniem ujawnienia danych bezpośrednio do Ciebie. Jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia danych, to bezzwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie i przekażemy Ci kopię żądania, o ile przepisy prawa zezwalają nam na takie działania.

 

 

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw. W poniższej sekcji wyjaśniamy szczegółowo na czym one polegają i jak możesz z nich skorzystać.

 

 • Prawo dostępu do danych osobowych

W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji, na Twój temat, które przetwarza Telmedicin. Najprostszą drogą do skorzystania z tego prawa jest otwarcie zakładki „Edytuj profil”, która dostępna jest dla każdego Użytkownika po zalogowaniu się na swoje konto utworzone na www.telemedi.co.

Jeżeli nie posiadasz konta na www.telemedi.co możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt.

 

 • Prawo do sprostowania danych osobowych, które posiadamy na Twój temat

W każdym momencie masz prawo do sprostowania informacji, na Twój temat, które przetwarza Telmedicin. Najprostszą drogą do skorzystania z tego prawa jest otwarcie zakładki „Edytuj profil”, która dostępna jest dla każdego Użytkownika po zalogowaniu się na swoje konto utworzone na www.telemedi.co.

Jeżeli nie posiadasz konta na www.telemedi.co możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt.

 

 • Prawo do usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania

Usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz skorzystać z tych uprawnień kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt.

Pamiętaj jednak, że Twoje dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług telemedycznych przetwarzane w ramach Twojej dokumentacji medycznej musimy przechowywać przez okres określony w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W tym okresie nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania usunięcia danych.

 

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego albo przetwarzamy Twoje dane ze względu na ważny i uzasadniony interes Telmedicin lub interes publiczny masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. W takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Twoje dane wykorzystywane w celu marketingu bezpośredniego, ale w innych przypadkach może się okazać, że istnieją dalsze przyczyny uzasadniające przetwarzanie Twoich danych – wówczas będziemy zmuszeni odrzucić Twoje żądanie. O przyczynach odmowy zostaniesz zawsze poinformowany. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt.

 

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo poprosić nas o przesłanie danych, które zgromadziliśmy o Tobie. Jeżeli będzie to technicznie możliwe prześlemy Twoje dane w powszechnie używanym formacie zapisu, we wskazany przez Ciebie sposób i na wskazany adres. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt.

 

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać taką zgodę w każdej chwili. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt.

 

Profilowanie

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Pliki cookies

W celu prawidłowego działania serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu.

Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika

Pliki generowanie bezpośrednio przez Platformę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

Usługodawca wykorzystuje pliki cookies do:

     1. utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),

     2. dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),

     3. zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),

     4. tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),

     5. łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których

     6. Użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),

     7. wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

 

Usługodawca wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookie:

     1. Sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika

     2. Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.

 

Każdy Użytkownik może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. 

 

Narzędzia wykorzystywane na stronie www.telemedi.co / Typ cookies / Sposób działania

 

Google Analytics

 

Cookies zewnętrzne (Google Inc.)

 

zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych

 

Pixel Facebook

 

Cookies zewnętrzne (Facebook)

 

prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika na podstawie jego aktywności na portalu Facebook

 

Google AdWords

 

Cookies zewnętrzne (Google Inc.)

 

prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika

 

Google Tag Manager

 

Cookies zew. (Google Inc.)

 

zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych

 

LeadWorx

 

Cookies zew (Leadworx, Inc.)

 

Identyfikowanie anonimowych wizyt na stronie telemedi.co

 

Albacross

 

Cookies zew. (Albacross Nordic AB)

 

Identyfikowanie anonimowych wizyt na stronie telemedi.co oraz możliwość targetowania reklam banerowych na podstawie wizyt.

 

Hotjar

 

Cookies zew (Hotjar Ltd)

 

Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych dotyczących zachowania anonimowych użytkowników na stronie, sposobu w jaki z niej korzystają na potrzeby poprawy funkcjonowania strony telemedi.co

 

Fullstory

 

Cookies zew.

 

Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych dotyczących zachowania anonimowych użytkowników na stronie, sposobu w jaki z niej korzystają na potrzeby poprawy funkcjonowania strony telemedi.co

 

Livechat

 

Cookies zew.

 

narzędzie umożliwiające komunikację poprzez chat z obsługą strony telemedico.

 

Cookies wewnętrzne na stronie: używane do dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu np. dopasowanie wersji językowej

 

 

Pliki cookies zewnętrzne przechowujemy przez okres 365 dni.

 

Zmiany polityki prywatności

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na stronie www.telemedi.co i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji. Żadne przyszłe zmiany nie ograniczą Twoich praw bez Twojej zgody.

 

Kontakt z Telmedicin i inspektorem ochrony danych

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności możesz skontaktować się z Telmedicin wysyłając zapytanie na adres: obsluga@telemedi.co

Aby ułatwić Ci wykonywanie Twoich praw, w Telmedicin został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się wysyłając zapytanie na adres: iod@telemedi.co

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące ochrony danych osobowych w satysfakcjonujący sposób. Jeżeli jednak uznasz, że w którymkolwiek nasze działania naruszyły przysługujące Ci prawa to masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.